Classes – 2 Columns

DLA BIZNESU

SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE DLA BIZNESU
TO WIĘCEJ NIŻ OSZCZĘDNOŚĆ!
TO GWARANCJA NISKICH CEN PRĄDUO ofercie posiadamy instalacje:

-  naziemne;
-  wodne (jeziora, stawy,zbirniki, itp.);
-  na tamach;
-  na wszelkich typach dachów;
-  na ścianach budynków;
-  na balkonach;
-  na długich balustradach;
-  na zadaszeniach placów parkingowych;
-  nad uprawami, które nie wymagają pełnego nasłonecznienia;
- na szklarniach i  wiele innych.


W chwili obecnej pracujemy na modułach SHARP 310Wp dla instalacji fotowoltaicznych.

Każdy inwestor może wyrazić swoje własne oczekiwanie co do producenta.


PRZEDSIĘBIORCO, jeżeli jesteś zainteresowany zakupem dużej farmy fotowoltaicznej
– co najmniej 2 MWp poza Polską mamy w ofercie instalacje w :

- Rumunii;
- Bułgarii;
- Ukrainie;
- Macedonii.


PRZEDSIĘBIORCO, jeżeli jesteś zainteresowany zakupem udziałów w dużych instalacjach fotowoltaicznych i/lub wiatrowych w Polsce, Rumunii i na Ukrainie –
ZAPRASZAMY do KONTAKTU.

PRZEDSIĘBIORCO, jeżeli jesteś zainteresowany zainwestowaniem kapitału w energie odnawialne: wiatr i słońce – zapraszamy do kontaktu. Zwrot z inwestycjji 10% rocznie.

PRZEDSIĘBIORCO, jeżeli chcesz zainwestować w spalarnię plazmową na Ukrainie – zapraszamy do kontaktu.

 
http://www.bissolar.eu/images/wolno2.jpg 


Instalacje nawodne budujemy we współpracy tylko z jednym producentem spoza Polski.

Naszym klientom możemy przygotować Raport środowiskowy oraz Kartę przedsięwzięcia - oba dokumenty konieczne przy staraniu się do Decyzję Środowiskową stanowiącą załącznik w Projekcie Budowlanym.

Nasza firma realizuje usługi projektowe obejmujące wszystkie aspekty procesu inwestycyjnego. 
Służymy wsparciem i doradztwem na każdym etapie realizowanego projektu. 

Kompleksowa realizacja.

Oferujemy kompleksową realizację instalacji fotowoltaicznych wraz infrastrukturą towarzyszącą. Realizacja inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” obejmuje w szczególności:
·         przygotowanie terenu budowy w tym np. rewitalizację składowisk odpadów i terenów poprzemysłowych
·         dostawę materiałów renomowanych firm z branży PV:
o    panele fotowoltaiczne (mono i polikrystaliczne)
o    inwertery centralne i rozproszone
o    konstrukcje wsporcze – dachowe i gruntowe
o    okablowanie
o    układy pomiarowo – rozliczeniowe
o    systemy kontroli dostępu i ochrony przeciwpożarowej
o    systemy monitoringu pracy instalacji PV
·         montaż i uruchomienie urządzeń przez wyspecjalizowanie grupy monterskie oraz grupy elektryczno-energetyczne
·         montaż monitoringu wizyjnego wraz ogrodzeniem terenu inwestycji
·         oddanie instalacji do użytkowania oraz rozruch
·         serwis w okresie gwarancji i po jej zakończeniu
http://www.bissolar.eu/images/wolno.jpgDzięki wyraźnym spadkom cen poszczególnych elementów instalacji PV przedsiębiorcy inwestują w technologie słusznie spodziewając się wymiernych korzyści.

Dwie podstawowe dziedziny to budowa elektrowni wytwarzających energię elektryczną na własny użytek przedsiębiorcy, energię konsumowaną na miejscu.


Konstrukcja montażowa

Jest to system jednopodporowy wbijany do ziemi przygotowany do montażu paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych i polikrystalicznych. Konstrukcja mocowana jest na pojedynczych podporach, które wbijane są kafarem w ziemię. Głębokość osadzenia ustalana jest w oparciu o warunki panujące na miejscu montażu oraz rodzaj gruntu. Standardowo jest to głębokość 1,2 do 1,6 m

Wyżej wspominana konstrukcja jest niezwykle stabilna i prosta w budowie. Ponadto można zastosować ją niemal na każdym gruncie, niezależnie od uwarunkowań terenu. Elementy wykonane są w bardzo głębokim ocynku ogniowym Z‑600, co zapewnia jej trwałe zabezpieczenie antykorozyjne i długoletnie funkcjonowanie.

Konstrukcja ta została wykorzystana min. przy budowie jednej z największych w Europie farm fotowoltaicznych - w Bautzen.


Produkt i serwis

w ramach takich elektrowni kompleksowy produkt obejmuje całość prac, od ogrodzenia i przygotowania terenu, przez montaż konstrukcji nośnej, paneli fotowoltaicznych na tej konstrukcji, montaż inwerterów, skablowanie instalacji, budowę przyłącza i faktyczne przyłączenie do sieci energetycznej, oraz montaż systemów ochrony obwodowej, monitoringu wydajności i monitoringu wizyjnego.

Elektrownie prosumenckie to kompleksowa analiza sytuacji w budynku, co dotyczy zarówno konstrukcji dachu, jego zacienienia, zapotrzebowania samego budynku na energię, ale i istniejącej instalacji elektrycznej czy przyłącza budynku do sieci energetycznej. Montaż obejmuje konstrukcję mocującą do dachu bądź elewacji, montaż modułów, inwerterów, skablowanie i monitoring wydajności.

Pozostałe elementy zależą już od indywidualnych ustaleń z Inwestorem.


Projektowanie

Dysponujemy biurem projektowym, w ramach którego:

 • Przedstawiamy Państwu projekt, który możliwie najlepiej odpowiadać będzie - stawianym wymaganiom.

Projekt zawiera:

 • Konfigurację instalacji fotowoltaicznej - dopasowanie mocy instalacji do wymiarów działki czy ukształtowania powierzchni dachu z uwzględnieniem stref zacienień. Jeśli jest to konieczne dokonujemy na tym etapie również wizjii lokalnej.
 • Dobór elementów instalacji fotowoltaicznej - propozycja konkretnych modułów oraz sposobu połączenia ich w łańcuchy ("stringi") z wybranymi inwerterami. Ponadto określenie niezbędnych zabezpieczeń elektrenergetycznych, systemu komunikacji oraz konstrukcji wsporczej w zależności od rodzaju podłoża.
 • Opis techniczny oraz zakres robót do wykonania.
 • Szczegółową analizę szacunkowej produkcji energii elektrycznej wraz z elementami biznesplanu - symulacji pracy instalacji dokonujemy w specjalistycznym programie komputerowym z uwzględnieniem położenia geograficznego, cyrkulacji powietrza z tyłu modułu (konstrukcja dachowa, zintegrowana z budynkiem lub wolnostojąca) oraz niemożliwych do wyeliminowania stref tymczasowych zacienień.
 • Kosztorys inwestorski.
 • Ofertę na serwis i monitoring instalacji - obejmuje przeglądy gwaracyjne (i pogwarancyjne) urządzeń nią objętych oraz przygotowanie oferty ubezpieczeniowej.

W przypadkach, gdzie wykorzystywane są rozwiązania niestandardowe oferujemy rozwiązania naszych partnerów, dzięki czemu dopasować się możemy do praktycznie każdej powierzchni dachu, czy każdej konstrukcji stropu czy ściany.

Nasze spektrum usługowe związane z projektowaniem:

 • Identyfikowanie dla inwestorów powierzchni dachów spełniających kryteria
 • Szczegółowe dokumenty ofertowe do każdego projektu
 • Prognoza dochodów i obserwacja zysków
 • Strukturyzacja i pośrednictwo odpowiednich rozwiązań w finansowaniu i ubezpieczeniu
 • Pomysły do ochrony przed kradzieżą i ubezpieczeń
 • Wykonanie projektu z jednej ręki: od pomysłu do oddania do eksploatacji
 • Bazująca na Internecie kontrola urządzeń
 • Budowa pod klucz elektrowni fotowoltaicznych
 • Kompetentne kierowanie projektem z jednej ręki - od pomysłu do kierowania zakładem
 • Komponenty wysokiej jakości i zoptymalizowane układy do urządzeń z zakresu fotowoltaiki
 • Pomysł logistyczny naszej firmy pozwalający zaoszczędzić czas
 • Profesjonalny i zgodny z terminem montaż i wykonanie konstrukcji
 • Wyczerpująca i przejrzysta procedura odbioru
 • Jasne i zrozumiałe dane dokumentacyjne
 • Usługi dostosowane do eksploatacji, konserwacji, utrzymania w należytym stanie i naprawy.UWAGA!

Istnieje możliwość uzyskania leasingu lub kredytu na zakup intalacji
– wszelkie formalności załatwiane są przez naszą firmę.

Rownież dokumentacja przyłączeniowa dla dostawcy energii przygotowywana jest dla inwestora przez naszą firmę.